Ustanovljenje

Ragusa Telekom, ustanovljen je 2010. godine. Mi smo poduzeće u kojem se prepliću svježe ideje mladog poduzeća i bogato radno iskustvo kadra. Pri našem radu usredotočujemo se prije svega na ostvarivanje ideja i ispunjavanje novonastalih potreba u sferama u kojima se prepliću informatika i telekomunikacije.

Ponuda

U Ragusa telekomu nudimo širok spektar učinkovitih usluga i rješenja što se protežu od jednostavnih do kompleksnih. Posebno bogata iskustva imamo na području informacijske potpore turističkim programima.

Misija

Naša misija je razvijati nove telekomunikacijske/informacijske tehnike i metode. Svjesni da je uspjeh poslovanja ovisan i o kvaliteti informacijskog rješenja, našim rješenjima izlazimo u susret vašim potrebama, a vama prepuštamo da se usredotočite na svoj rad.

Naš cilj

Brigu za naše stranke izražavamo i visoko kvalitetnom potporom, budući da je naš cilj imati zadovoljne stranke s kojima možemo dugoročno sudjelovati.